เกี่ยวกับเรา

best fogger เครื่องพ่นหมอกควัน    เครื่องพ่นหมอกควัน FOGGER ONE

ผู้นำในการนำเข้าเครื่องพ่นหมอกควันยี่ห้อ BEST FOGGER, FOGGER ONE จากประเทศเกาหลี เครื่องพ่นหมอกควันคุณภาพดี ในการป้องกันและกำจัดแมลงต่างๆ เช่น ยุง,ลาย,แมลงวัน,แมลงสาป,ปลวก เป็นต้น เหมาะสำหรับการใช้งานเกษตรกรรมต่างๆ

เราเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาและจัดจำหน่าย ที่จริงใจ ซื่อสัตย์ต่อลูกค้ามาโดยตลอด ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการใช้งาน บริการหลังการขาย การรับประกันสินค้า และ ราคายุติธรรมที่สุด

ข้อแตกต่างเครื่อง BEST FOGGER  ระหว่างผู้นำเข้าทั่ว ๆ ไป กับ อาร์ เอ็ม ซัพพลาย

ผู้นำเข้าทั่ว ๆ ไป อาร์ เอ็ม ซัพพลาย
1. ส่วนใหญ่เครื่องจะไม่มีท่อส่งน้ำยาตัวสั้นคั่นระหว่างวาล์ว 1. มีท่อส่งน้ำยาตัวสั้นเหมือนตามเดิม  ไม่มีการลดต้นทุน
    เปิดปิดน้ำยาและวาล์วปรับปริมาณน้ำยา    ( ราคาขายส่งท่อส่งน้ำยาตัวสั้นชุดละ 250 บาท )
2. ส่วนใหญ่ไม่มีการแกะเครื่องออกมา QC ก่อนออกจำหน่าย 2. มีการ QC การนำออกจำหน่าย
3. ส่วนใหญ่ไม่มีคู่มือภาษาไทย 3. มีคู่มือภาษาไทย
4. ส่วนใหญ่ไม่มีข้อแนะนำการใช้ภาษาไทยข้างถังน้ำมัน 4. มีข้อแนะนำการใช้ภาษาไทยติดข้างถังน้ำมัน
5. ส่วนใหญ่มีแต่เลขเครื่องที่มาจากเกาหลี 5. มีเลขเครื่องเป็นของตัวเอง

ประโยชน์ที่ได้จากแบบที่เราขาย ( แบบเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง )
ข้อ 1. ง่ายต่อการบำรุงรักษา เพราะหากมีการเปลี่ยนอะไหล่วาล์วน้ำยาตัวใดตัวหนึ่ง เวลาหมุนวาล์วเข้าติดกัน ตำแหน่งก้านแขนแดง
และวาล์วหมุนจะไม่เสมอกัน เพราะร่องเกลียวจะหมุนได้มากกว่าเดิม และหาอะไหล่ตัววาล์วหมุนที่มีการเปลี่ยนแปลงยาก
ที่สำคัญเวลาส่งมอบสินค้า โบชัวร์ที่เสนอจะเป็นแบบมีท่อน้ำยาตัวสั้นคั่นอยู่ แต่สินค้าไม่มี จะเกิดปัญหาการส่งมอบ
ข้อ 2. ทางเรามีการแกะเครื่องออกมาตรวจเช็คอุปกรณ์หลัก ๆ ทุกชิ้น ( แบต / ปั๊มลม / ชุดปุ่มสตาร์ท / ปรับท่อส่งน้ำยาให้ตรง / ทำ
ความสะอาดเครื่องด้วยน้ำยาทำความสะอาดสแตนเลสอย่างดี / ตรวจความเรียบร้อยชุดสายไฟห้องเครื่อง / ปิดวาล์วน้ำยาหมุน /
คลายฝาปิดถังน้ำยาและถังน้ำมัน / แยกเครื่องที่มีรอยลักยิ้มที่ถังน้ำยาหรือถังน้ำมันออกไม่นำมาจำหน่ายตัวแทน )
จึงทำให้ตัวแทนจำหน่ายที่สั่งเครื่องจากเราไป สะดวกและง่ายเวลาส่งมอบสินค้า ไม่เกิดค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน
ข้อ 3+4+5. ทางเรามีจัดทำคู่มือภาษาไทยเป็นรูปเล่ม พร้อมคู่มือภาษาอังกฤษที่มาจากเกาหลี และมีการทำสติ๊กเกอร์วอยซ์เพื่อทำ
เลขเครื่อง เพื่อให้รู้ว่าเป็นเครื่องที่จำหน่ายจากเรา เวลาให้บริการจะได้ง่ายในการดูแลและตรวจสอบประวัติได้ ว่าขายให้ใคร
เมื่อไร อีกทั้งมีข้อแนะนำการใช้ภาษาไทยข้างถังน้ำมัน เพื่อให้ผู้ใช้เดิมหรือเปลี่ยนมือผู้ใช้จะได้ใช้เครื่องได้เป็นและถูกวิธี
*** เครื่องทุกเครื่องที่เรานำออกจำหน่าย รับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตจากเกาหลีทุกเครื่อง ไม่มีการถอดหรือแปลงอะไหล่

 

 

[su_quote]ท่านสามารถไว้วางใจเราได้ และ ท่านจะไม่ผิดหวังกับคุณภาพของสินค้าและบริการของเรา[/su_quote]