best fogger เครื่องพ่นหมอกควัน    เครื่องพ่นหมอกควัน FOGGER ONE

ผู้นำในการนำเข้าเครื่องพ่นหมอกควันยี่ห้อ BEST FOGGER, FOGGER ONE จากประเทศเกาหลี เครื่องพ่นหมอกควันคุณภาพดี ในการป้องกันและกำจัดแมลงต่างๆ เช่น ยุง,ลาย,แมลงวัน,แมลงสาป,ปลวก เป็นต้น เหมาะสำหรับการใช้งานเกษตรกรรมต่างๆ

เราเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาและจัดจำหน่าย ที่จริงใจ ซื่อสัตย์ต่อลูกค้ามาโดยตลอด ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการใช้งาน บริการหลังการขาย การรับประกันสินค้า และ ราคายุติธรรมที่สุด

ข้อแตกต่างเครื่อง BEST FOGGER  ระหว่างผู้นำเข้าทั่ว ๆ ไป กับ อาร์ เอ็ม ซัพพลาย

ผู้นำเข้าทั่ว ๆ ไป อาร์ เอ็ม ซัพพลาย
1. ส่วนใหญ่เครื่องจะไม่มีท่อส่งน้ำยาตัวสั้นคั่นระหว่างวาล์ว 1. มีท่อส่งน้ำยาตัวสั้นเหมือนตามเดิม  ไม่มีการลดต้นทุน
    เปิดปิดน้ำยาและวาล์วปรับปริมาณน้ำยา    ( ราคาขายส่งท่อส่งน้ำยาตัวสั้นชุดละ 250 บาท )
2. ส่วนใหญ่ไม่มีการแกะเครื่องออกมา QC ก่อนออกจำหน่าย 2. มีการ QC การนำออกจำหน่าย
3. ส่วนใหญ่ไม่มีคู่มือภาษาไทย 3. มีคู่มือภาษาไทย
4. ส่วนใหญ่ไม่มีข้อแนะนำการใช้ภาษาไทยข้างถังน้ำมัน 4. มีข้อแนะนำการใช้ภาษาไทยติดข้างถังน้ำมัน
5. ส่วนใหญ่มีแต่เลขเครื่องที่มาจากเกาหลี 5. มีเลขเครื่องเป็นของตัวเอง

ประโยชน์ที่ได้จากแบบที่เราขาย ( แบบเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง )
ข้อ 1. ง่ายต่อการบำรุงรักษา เพราะหากมีการเปลี่ยนอะไหล่วาล์วน้ำยาตัวใดตัวหนึ่ง เวลาหมุนวาล์วเข้าติดกัน ตำแหน่งก้านแขนแดง
และวาล์วหมุนจะไม่เสมอกัน เพราะร่องเกลียวจะหมุนได้มากกว่าเดิม และหาอะไหล่ตัววาล์วหมุนที่มีการเปลี่ยนแปลงยาก
ที่สำคัญเวลาส่งมอบสินค้า โบชัวร์ที่เสนอจะเป็นแบบมีท่อน้ำยาตัวสั้นคั่นอยู่ แต่สินค้าไม่มี จะเกิดปัญหาการส่งมอบ
ข้อ 2. ทางเรามีการแกะเครื่องออกมาตรวจเช็คอุปกรณ์หลัก ๆ ทุกชิ้น ( แบต / ปั๊มลม / ชุดปุ่มสตาร์ท / ปรับท่อส่งน้ำยาให้ตรง / ทำ
ความสะอาดเครื่องด้วยน้ำยาทำความสะอาดสแตนเลสอย่างดี / ตรวจความเรียบร้อยชุดสายไฟห้องเครื่อง / ปิดวาล์วน้ำยาหมุน /
คลายฝาปิดถังน้ำยาและถังน้ำมัน / แยกเครื่องที่มีรอยลักยิ้มที่ถังน้ำยาหรือถังน้ำมันออกไม่นำมาจำหน่ายตัวแทน )
จึงทำให้ตัวแทนจำหน่ายที่สั่งเครื่องจากเราไป สะดวกและง่ายเวลาส่งมอบสินค้า ไม่เกิดค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน
ข้อ 3+4+5. ทางเรามีจัดทำคู่มือภาษาไทยเป็นรูปเล่ม พร้อมคู่มือภาษาอังกฤษที่มาจากเกาหลี และมีการทำสติ๊กเกอร์วอยซ์เพื่อทำ
เลขเครื่อง เพื่อให้รู้ว่าเป็นเครื่องที่จำหน่ายจากเรา เวลาให้บริการจะได้ง่ายในการดูแลและตรวจสอบประวัติได้ ว่าขายให้ใคร
เมื่อไร อีกทั้งมีข้อแนะนำการใช้ภาษาไทยข้างถังน้ำมัน เพื่อให้ผู้ใช้เดิมหรือเปลี่ยนมือผู้ใช้จะได้ใช้เครื่องได้เป็นและถูกวิธี
*** เครื่องทุกเครื่องที่เรานำออกจำหน่าย รับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตจากเกาหลีทุกเครื่อง ไม่มีการถอดหรือแปลงอะไหล่

 

 

[su_quote]ท่านสามารถไว้วางใจเราได้ และ ท่านจะไม่ผิดหวังกับคุณภาพของสินค้าและบริการของเรา[/su_quote]